Member

(April 2024)

Faculty

 • Yosuke Kataoka
 • Kei Ieki
 • Katsuki Hiraide
 • Christophe Bronner
 • Yasuhiro Takemoto
 • Takatomi Yano
 • Kazufumi Sato
 • Keishi Hosokawa
 • Pronost Guillaume
 • Yohei Noguchi
 • Masayuki Harada
 • Masashi Yoshida
 • Seisho Abe
 • Katsumi Ishita
 • Shunichi Mine
 • Junji Ono

Technical Staff

 • Tetsuji Higashi
 • Tatsuya Onoue
 • Satoshi Hama

URA for Kamioka area

PR Staff

 • Yumiko Takenaga

Administration Staff

 • Hideyoshi Kouro
 • Ayano Kitano
 • Kyoko Doi
 • Hiromi Nishida
 • Yukari Maeda
 • Chitose Ogawa

Students

 • Yuki Kanemura
 • Shintaro Miki
 • Kotaro Shimizu
 • Yoshino Kaminaga
 • Kotaro Otsuzuki
 • Ryotaro Shinoda