Member

(April 2022)

Faculty

 • Katsuki Hiraide
 • Yoichi Asaoka
 • Christophe Bronner
 • Yasuhiro Takemoto
 • Takatomi Yano
 • Kei Ieki
 • Kazufumi Sato
 • Keishi Hosokawa
 • Yuki Nakano
 • Yohei Noguchi
 • Katsumi Ishita
 • Shunichi Mine
 • Akira Takenaka

Technical Staff

 • Tetsuji Higashi
 • Tatsuya Onoue
 • Satoshi Hama

URA for Kamioka area

PR Staff

 • Yumiko Takenaga

Administration Staff

 • Hiroshi Ikeda
 • Takuto Yoshida
 • Kyoko Doi
 • Rie Kamiokato
 • Hiromi Nishida
 • Yukari Maeda

Students

 • Yuki Kanemura
 • Shintaro Miki
 • Yuri Kashiwagi
 • Ryota Kaneshima
 • Hayato Shiba
 • Kotaro Shimizu
 • Yoshino Kaminaga
 • Hiroki Kouchi