Member

Member (As of August 2015)

Research Staff
Masayuki Nakahata Masato Shiozawa
Shigetaka Moriyama Yoshinari Hayato
Yasuhiro Kishimoto Masaki Yamashita
Makoto Miura Jun Kameda
Atsushi Takeda Kou Abe
Hiroyuki Sekiya Roger A. Wendell
Motoyasu Ikeda Shoei Nakayama
Hiroshi Ogawa Kazuyoshi Kobayashi
Katsuki Hiraide YANG Byeongsu
Tomonobu Tomura Hidekazu Tanaka
Kouichi Ichimura Shigeki Tasaka
Kazufumi Sato  
PR Staff
Yumiko Takenaga  
Technical Staff
Yukio Tamori Tetsuji Higashi
Hajime Furuta  
Administration Staff
Yoshito Oida Midori Ejiri
Kyoko Doi Rie Kamiokato
Students
Kazuki Iyogi Osamu Takachio
Yuki Nakano Asato Orii
Tateo Nakajima Masatoshi Kobayashi
Takayuki Norita Yutaro Sonoda

members

Higashi-Mozumi 456, Kamioka-cho, Hida-city Gifu 506-1205, Japan

0578-85-2116, 0578-85-9620 (Office)

0578-85-2121, 0578-85-9640