Member

(2019 April)

Research Staff
Masayuki Nakahata Masato Shiozawa
Shigetaka Moriyama Yoshinari Hayato
Hiroyuki Sekiya Shoei Nakayama
Masaki Yamashita Makoto Miura
Jun Kameda Atsushi Takeda
Ko Abe Motoyasu Ikeda
Yasuhiro Nakajima Hidekazu Tanaka
Kazuyoshi Kobayashi Katsuki Hiraide
Kouichi Ichimura Lluis Marti
Christophe Bronner Yosuke Kataoka
Takatomi Yano Yasuhiro Takemoto
Guillaume Pronost Hiroshi Ito
Shigeki Tasaka Asato Orii
URA for Kamioka area Masafumi Kurachi
PR Staff Yumiko Takenaga
Technical Staff
Tetsuji Higashi Tatsuya Onoue
Noriyuki Nozawa
Administration Staff
Akihiko Shimizu Kyoko Doi
Rie Kamiokato Hiromi Nishida
Students
Yutaro Sonoda Akira Takenaka
Takumi Suzuki Nobuyuki Kato
Kouhei Okamoto Shuichi Imaizumi
Takeshi Okada Chen Yu-chin
Minato Shibata Yoshiki Nagao

members

Higashi-Mozumi 456, Kamioka-cho, Hida-city Gifu 506-1205, Japan

0578-85-2116, 0578-85-9620 (Office)

0578-85-2121, 0578-85-9640