About

As of September 2015

Research Staff
Masayuki Nakahata Masato Shiozawa
Shigetaka Moriyama Yoshinari Hayato
Yasuhiro Kishimoto Hiroyuki Sekiya
Masaki Yamashita Makoto Miura
Jun Kameda Atsushi Takeda
Ko Abe Motoyasu Ikeda
Yasuhiro Nakajima Shoei Nakayama
Hiroshi Ogawa Kazuyoshi Kobayashi
Katsuki Hiraide Hidekazu Tanaka
YANG Byeongsu Kouichi Ichimura
Lluis Marti Yo Kato
Shigeki Tasaka Kazufumi Sato
Guilaume Pronost Osamu Takachio
PR Staff
Yumiko Takenaga  
Technical Staff
Yukio Tamori Tetsuji Higashi
Hajime Furuta  
Administration Staff
Yoshito Oida Yuko Fujimura
Kyoko Doi Rie Kamiokato
Students
Kazuki Iyogi Asato Orii
Masatoshi Kobayashi Yutaro Sonoda
Akira Takenaka Takumi Suzuki

members

Higashi-Mozumi 456, Kamioka-cho, Hida-city Gifu 506-1205, Japan

0578-85-2116, 0578-85-9620 (Office)

0578-85-2121, 0578-85-9640