Member

(September 2021)

Research Staff
Masayuki Nakahata Masato Shiozawa
Shigetaka Moriyama Yoshinari Hayato
Hiroyuki Sekiya Shoei Nakayama
Atsushi Takeda Makoto Miura
Jun Kameda Ko Abe
Motoyasu Ikeda Hidekazu Tanaka
Yosuke Kataoka Katsuki Hiraide
Yoichi Asaoka Christophe Bronner
Takatomi Yano Yasuhiro Takemoto
Guillaume Pronost Kei Ieki
Kazufumi Sato Keishi Hosokawa
Yuki Nakano Katsumi Ishita
Akira Takenaka
URA for Kamioka area Masafumi Kurachi
PR Staff Yumiko Takenaga
Technical Staff
Tetsuji Higashi Tatsuya Onoue
Satoshi Hama
Administration Staff
Takuto Yoshida Kyoko Doi
Rie Kamiokato Hiromi Nishida
Yukari Maeda
Students
Yutaro Sonoda Nobuyuki Kato
Kouhei Okamoto Yuki Kanemura
Shintaro Miki Shuhei Watanabe
Haochen Yan Yuri Kashiwagi
Ryota Kaneshima Hayato Shiba
Kotaro Shimizu

News

Higashi-Mozumi 456, Kamioka-cho, Hida-city Gifu 506-1205, Japan

0578-85-2116, 0578-85-9620 (Office)

0578-85-2121, 0578-85-9640