Member

(Oct 2020)

Research Staff
Masayuki Nakahata Masato Shiozawa
Shigetaka Moriyama Yoshinari Hayato
Hiroyuki Sekiya Shoei Nakayama
Atsushi Takeda Makoto Miura
Jun Kameda Ko Abe
Motoyasu Ikeda Yasuhiro Nakajima
Hidekazu Tanaka Yosuke Kataoka
Katsuki Hiraide Yoichi Asaoka
Christophe Bronner Takatomi Yano
Yasuhiro Takemoto Guillaume Pronost
Hiroshi Ito Kiseki Nakamura
URA for Kamioka area Masafumi Kurachi
PR Staff Yumiko Takenaga
Technical Staff
Tetsuji Higashi Tatsuya Onoue
Noriyuki Nozawa
Administration Staff
Takuto Yoshida Kyoko Doi
Rie Kamiokato Hiromi Nishida
Yukari Maeda
Students
Yutaro Sonoda Akira Takenaka
Takumi Suzuki Nobuyuki Kato
Kouhei Okamoto Minato Shibata
Yoshiki Nagao

News

Higashi-Mozumi 456, Kamioka-cho, Hida-city Gifu 506-1205, Japan

0578-85-2116, 0578-85-9620 (Office)

0578-85-2121, 0578-85-9640